Příčiny bolestí páteře + cviky

Páteř představuje součást kostry. Jde o ochranné pouzdro pro míchu. Lidská páteř se skládá z 34 obratlů, mezi kterými se nachází meziobratlové ploténky.
Pružnost páteře je dána tím, že je dvojnásobě esovitě prohnutá, a to dopředu i dozadu.
Lidská páteře má sedm krčních obratlů, dvanáct hrudních obratlů, pět bederní obratlů, pět křížových obratlů a čtyři až pět kostrčních obratlů.

Krční páteř tvoří sedm horních obratlů. Jsou tvořeny z těla, uvnitř kterého je kanál kudy vede mícha. Tělo obratle má několik výběžků a otvorů pro příslušné cévy a nervy. Ke správnému pohybu hlavy, krční páteře a celé horní části těla včetně ramen a paží, napomáhá celá řada svalů. Aby se člověk cítil dobře a zdráv, musí být, kromě jiného, všechny tyto svaly dostatečně vyvinuté, silné a nezkrácené.

Symptomy problémů s krční páteří jsou různé, často závislé na tom, zda jde o poškození páteře (deformace těla páteře, meziobratlové ploténky apod.), nebo blokádu páteře či spasmus v oblasti svalů, které drží páteř.                                 Většinou, když pociťujeme bolesti a problémy s krční páteří, jde o blokády nebo svalový spasmus. I tak jde o celkem dost nepříjemnou a omezující bolest a je nutné, abychom s tím něco udělali.
Jednotlivými příznaky mohou být silné až migrenózní bolesti hlavy, někdy i zvracení, bolesti v oblasti krční páteře a ramen (tlak a pocit tíhy), vystřelující bolesti do paží, nebo mravenčení a hlavně omezený rozsah pohybu hlavy a ramen (ztuhlost).

Bederní páteř se skládá z pěti obratlů a prochází jí velké množství nervů, které vedou do pánve a dolních končetin. Jde o nejvíce namáhanou část páteře, a proto se také často objevují bolesti bederní páteře. Stále více lidí si na tuto bolest stěžuje. To je dáno tím, že bederní páteř nese celou tíhu horní části těla.                                      Bederní páteř je zpevněna svaly hřbetními, které se nachází v zadní části. Přes tyto svaly je vzpřimovač páteř, což je mohutný sval, o jehož funkci vypovídá jeho název.
Bederní páteř nám umožňuje určitý rozsah pohybu. Nejvíce pohyblivým místem bederní páteře je část mezi bederní páteří a kostí křížovou.

Bolesti bederní páteře se objevují v různé intenzitě. Často se objevuje i vystřelující bolest, která jde z oblasti bederní páteře do hýždí, boků či slabin.
Bolesti bederní páteře mají různé příčiny.