Otázky a odpovědi Amethyst Bio-Mat

Je vám stále zima?    Bolí vás záda a klouby?    Máte problém s prokrvením končetin?   Máte omezenou schopnost pohybu?

Zotavujete se po operaci či úrazu?           Trpíte chronickým onemocněním?          Špatně spíte a budíte se unavení?

Trpíte nervozitou a depresí?      Potřebujete kvalitně regenerovat?

   Začněte používat  Bio-Mat  =  zlepšíte si kvalitu života……

 

Co je Amethyst BioMat?

Amethyst BioMat je podložka produkující dlouhovlnné infračervené záření o vlnové délce 6 -12 mikronů a záporné ionty (1654 aniontů na cm3), kterou lze položit na masážní stůl, postel nebo křeslo. Charakteristickou vlastností těchto podložek je produkce dlouhého infračerveného záření  které prochází silnou vrstvu drcených krystalů ametystu, čímž dochází k produkci tepelné energie a celkovému hloubkovému prohřátí organismu.

Jaká technologie je použita v Amethyst BioMat podložkách?

Technologie produkující dlouhovlnné infračervené záření, zakomponovaná do BioMat podložek, byla vyvinuta vědci organizace pro výzkum vesmíru NASA v USA. Důvodem této technologie byla potřeba zlepšit krevní oběh při dlouhodobém pobytu astronautů ve stavu beztíže a tím předejít atrofii svalů. Hlavním přínosem této technologie je schopnost produkovat dlouhé infračervené záření pomocí  stejnosměrného zdroje energie v kombinaci s uhlíkovými vlákny.

Jakou funkci plní krystaly ametystu?

Krystal ametystu má schopnost transformovat uměle vytvořené infračervené záření na přírodní a zesílit jeho intenzitu.

K čemu dochází v těle při používání infračerveného tepla a záporných iontů?Přírodní dlouhé infračervené záření má schopnost proniknout tkání až do hloubky 15cm. Vzhledem tomu že lidské tělo je složeno z cca 70% vody, vibrace způsobené frekvencí infračerveného záření okamžitě rozpohybují molekuly vody v těle. Buňky reagují na tento process podobně jako na svalovou kontrakci a začnou produkovat energii a teplo. Pohyb molekul vody, které vibrace infračerveného světla způsobuje se dá přirovnat k efektu vhození kamene do vody které způsobuje vlnění ve vodě.

Záporná ionizace zvyšuje koncentraci negativních iontů v těle, což pomáhá funkci iontových kanálků buněk, kterými buňky přijímají živiny a zbavují se odpadu. Při nedostatečné koncentraci záporných iontů v organismu se kanálky zavřou a buňky nefungují optimálně.

Co je bazální metabolismus?

Lidský metabolismus se liší u každého člověka a je dán již při narození – genetickou informací. O co vůbec jde? Velmi jednoduše řečeno bazální metabolismus je energie nezbytná pro základní životní funkce organismu. Je to tedy základní látková přeměna našeho těla. Naše tělo spotřebuje nejvíce energie právě na bazální metabolismus. Sem patří např. dýchání, odpočinek ve spánku, funkce organismu za normální teploty a za úplného klidu. Každá další činnost (chůze, cvičení, oblékání) tuto hodnotu zvyšuje zhruba o 20%. Pro hubnutí je tedy potřeba zvýšit hodnotu bazálního metabolismu.

Zdroj: Doktor-zdraví.cz

Co ovlivňuje bazální metabolismus?

Jeho hodnota je individuální u každého člověka a je ovlivněna věkem, pohlavím, tělesnou strukturou i výškou. Energetický výdej je nejvyšší během dětství a dospívání, v průběhu těhotenství a kojení. S rostoucím věkem hodnota bazálního metabolismu klesá, a právě proto přibýváme na váze. Ovlivňují ho však i další faktory jako např. stres.

Organismus pod vlivem negativních emocí a stresu produkuje hormon kortizol, který má vliv na ukládání tuků a samozřejmě ovlivňuje i cévní systém (způsobuje stahování cév). Součástí správného fungování je dostatek životně důležitých látek – vitaminů, minerálů, vlákniny, stopových prvků atd.

Zdroj: Doktor-zdraví.cz

Jsou pozitivní účinky dlouhého IR záření a záporných iontů ověřené?

Ano jsou. Tyto metody jsou používany v medicíně již mnoho let. Infračervené paprsky jsou důležité téměř pro každou součást na naší planetě. Kromě dodávání tepla, rovněž posilují zdravotní stav těla na buněčné úrovni. Tato technologie je natolik bezpečná, že se používá již řadu let na porodních sálech nemocnic, kde pomáhá novorozencům získat správnou tělesnou teplotu. (IR lampy atd.). Efekt záporné ionizace má pozitivní vliv na optimální funkci iontových kanálů v buňkách. Možnost regulace iontových kanálů ovlivňuje život buňky a její funkci v normálních i patologických podmínkách.

Optimálně fungující buňky a krevní oběh jsou dva pilíře detoxikace.V prostředí, kde je dostatek infračerveného záření a záporných iontů se organismus uvolňuje a přirozeně regeneruje. Nemoci a deprese jsou tak na ústupu a hlavní funkci přebírá imunitní systém,který má dostatek energie pro ochranu organismu a jeho regeneraci.

Zkušenosti lékařů:“Amethyst BioMat nabízí obrovské možnosti v pooperačním využití, jeho význam v pooperačním období v rámci rychlého obnovení homeostáze pacientů nelze přehlížet. Každá operace v celkové anestéziije pro lidské tělo značným stresem;čím delší operační výkon,tím větší námaha pro organismus.Z tohoto důvodu pracuje v takové chvíli tělo v „nouzovém režimu“. Těsně po skončení operačního výkonu pak  u pacientů  čas to pozorujeme pocit chladu.Proto si myslíme, že Biomat terapie má své místo pro využití především na dospávacích pokojích, nebo lůžkových částech oddělení jako jsou JIP nebo ARO. Zde může pomoci navrátit organismu potřebné teploa rovnováhu vnitřního prostředí a tím také napomoci zmírnit následky stresové reakce.“

·         MUDr. Tibor Fegyveres, chirurg, Valašské Meziříčí

Co je léčba horečkou (hypertermie) a její význam v medicíně?

Hypertermie je léčba zvýšenou tělesnou teplotou (uměle vyvolanou horečkou) a je známa již po staletí:Zjištění, že horečka může být terapeutickou metodou, je staré stejně jako písemnictvísamo. „Dej mi schopnost vyvolat horečku a vyléčím veškeré nemoci“ je citát připisovaný Hippokratovi starý více než 2300 let. Rufus z Efesu o čtyři sta padesát let později řekl: „Pokud by se našli lékaři schopní vyvolat horečku, nebylo by nutné hledat žádných dalších léků“.

„HISTORIE TERAPIE HOREČKOU PŘI LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ“ (William Bierman)

Pro léčbu kterého druhu onemocnění je Amethyst BioMat vhodný?

Amethyst BioMat neléčí, pouze produkuje dlouovlnné infračervené záření a záporné ionty, jejichž účinky jsou vědecky ověřeny.

Amethyst Biomat nenahrazuje klasickou zdravotní péči, kterou ze zákona zajišťuje stát prostřednictvím ustanovených subjektů.
Jeho největší předností je schopnost produkovat bezpečné zdravotně nezávadné infračervené záření, které stimuluje buněčnou obnovu a imunitní systém což vede ke zlepšení zdravotního stavu.

Mohu používat Amethyst BioMat při chronickém onemocnění?

Ano. Průvodním symptomem většiny onemocnění je chronicky snížená tělesná teplota (pod 36, 5 °C) a s tím spojené oslabení imunitního systému se sníženou produkcí a funkcí nezbytných enzymů.

Poslední výzkum v Japonském Sapporu ukazuje, že při poklesu tělesné teploty pod 36,5 °C dojde k oslabení imunitního systému až o 36%.

Hypertermie (léčba horečkou) se ukazuje jako efektivní doplňková terapie ke klasické léčbě.

Infračervená termoterapie v kombinaci s klasickou léčbou umožňuje urychlení léčebného procesu. Biomat terapie pomáhá rychlejšímu vstřebávání léků a tím zvyšování jejich účinnosti.

Zdroj: Čtvrtá metoda léčby rakoviny, Nobuhiro Zoshimizu M.D., Ph.D.)

Při chronických onemocněních je doporučeno konzultovat ošetřujícího lékaře před prvním použití.

Mohou BioMat terapii používat i osoby s onkologickým onemocněním?Ano,po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Při teplotě kolem 36°C je naše tělo schopno aktivovat dostatek imunitních funkcí. Klesne-li však teplota na zhruba 35°C, naše imunitní funkce  se budou zhoršovat. Tato nízká teplota je optimální pro aktivaci rakovinových buněk.

Nízká tělesná teplota má za následek zhoršení imunitních funkcí organismu:

·       Nerovnováha autonomního systému       ·       Utlumený metabolismus     ·         Nižší produkce ATP (Adenosintrifosfát)

·       Pokles fyziologické aktivity v důsledku nedostatku vitamínů a minerálů        ·         Zhoršený krevní oběh

„Podíváme-li se na informace o našich pacientech, zjistíme, že 100 % z nich trpí špatnou kapilární cirkulací a hypotermií. I když nedokážeme určit, zda je hypotermie způsobena rakovinou, nebo rakovina způsobuje hypotermii, je téměř jisté, že hypotermie způsobuje nízkou aktivitu enzymů, která hraje roli v propuknutí rakoviny.“

Zdroj:Čtvrtá metoda léčby rakoviny, Nobuhiro Yoshimizu M.D., Ph.D.

Mohu ke zvýšení vnitřní teploty použít klasickou elektrickou dečku?

Ne, elektrické dečky nemají schopnost zlepšit bazální teplotu protože vyzařují blízké infračervené záření o vlnové délce 2.5 μm, které tělesnou teplotu neovlivní.
Hlavní rozdíl je ve vlnové délce infračerveného záření.

1.      Amethyst BioMat produkuje dlouhé infračervené záření o vlnové délce 6-12μm, které pronikne  do hloubky až 15cm. Vibrace tohoto záření stimulují produkci tepla hluboko v těle a tím zlepšení bazální teploty. BioMat reaguje na zvýšení teploty v těle během terapie a reguluje intenzitu infračerveného záření tak, aby nedošlo k přehřátí. Navíc prohřeje organizmus celkově a nejen v místě přímého dotyku.

2.      Elektrické zahřívací dečky produkují blízké infračervené záření s vlnovou délkou 2.5μm a prohřejí jen v místě přímého doteku a pouze do hloubky  maximálně 2cm. Nereagují na změny teplot těla během použití, a tudíž může dojít k popálení. Toto je nebezpečné zejména pro osoby s různým rozsahem ochrnutí.

3.      Amethyst BioMat používá 12 V stejnosměrného proudu k produkci infračerveního světla, které hloubkově prohřívá tělo, má nízkou spotřebu energie a negeneruje elektromagnetické pole.

4.      Elektrické zahřívací dečky  zahřívají pomocí 220V střídavého proudu což generuje silné elektromagnetické pole, které je pro nás velice nezdravé.  Tento proces má také vysokou spotřebu energie.

5.      Amethyst BioMat navíc produkuje zápornou ionizaci a obsahuje krystaly přírodního ametystu.

Jaký je rozdíl mezi Amethyst BioMatem a infračervenou saunou?

Na rozdíl od infračervené sauny nedochází při použití Amethyst BioMat k tak velké tělesné zátěži, protože během BioMat termoterapie se nezahřívá mozek a lze tudíž BioMat použít častěji a v delších časových úsecích.

Z těchto důvodů je BioMat vhodný pro široké spektrum uživatelů, včetně těch, kteří mají potřebu zlepšit tělesnou teplotu, metabolismus  a krevní oběh, ale nemohou ze zdravotních důvodů používat saunu nebo horké koupele.

Dlouhovlnné infračervené záření stimuluje látkovou přeměnu (metabolismus včetně produkce ATP a tepla) bez svalové kontrakce, což je nesmírně důležité pro dlouhodobě ležící a hendikepované osoby pro které je sauna nedostupná.

Je možné regulovat  nastavení teploty Amethyst BioMatu?

Biomat termoterapie má 3 základní tepelná pásma nastavení:

1.      Na spaní  s teplotami   35°C až 40°C  (nejsou známé žádné kontraindikace)

2.      Fyzioterapie a rehabilitace  41°C až 60°C  (zde nejsou známé žádné kontraindikace)

3.      Saunové pásmo 61°C až 70°C  (zde jsou kontraindikace podobné jako pro používání   sauny, nebo horkých koupelí, např. pro vysoký tlak, cukrovku, kardiostimulátory, těhotné nebo kojící ženy a většinu chronických onemocnění apod. Pro chronicky nemocné je před prvním použitím doporučena konzultace s ošetřujícím lékařem).

Je Amethyst Biomat  vhodný i pro domácí zvířata?

Biomat je vhodný pro použití i ve veterinární medicíně, protože fyziologie zvířat je v podstatě stejná jako lidská a organismus zvířat reaguje na dlouhé infračervené záření stejně jako lidský organizmus.

Při jakých obtížích je v současné době  Amethyst BioMat používán?

BioMat je po celém světě používán osobami s následujícími onemocněními jako jsou např. špatně prokrvené končetiny, dětská mozková obrna, borelioza, diabetes, svalové spasma, revma, syndrom únavy, alergie, hypoglikemie, hypotermie, častá nachlazení, oslabený imunitní systém, onkologické onemocnění, roztroušená skleroza, chronické bolesti zad, podpora po operaci endoprotézy, podpora po amputaci, deprese, vnitřní stres, chronická nespavost, křečové žíly, hojení bércových vředů, hemoroidy, problemy zažívacího traktu, poruchy ledvin, rekonvalescence po operačním zákroku nebo úrazu, dlouhodobě ležící osoby a osoby se sníženou schopností pohybu, hyperaktivita u dětí.

Kde se dá Amethyst BioMat použít?

BioMat má všestranné použití:

Domácí prostředí                Zdravotnická zařízení                Lázně                Rehabilitační ústavy

Wellness centra a masáže              Zařízení pro tělesně postižené            Sportovní rehabilitace a regenerace

Zařízení pro seniory              Veterinární péče